Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
Budowa obwodnicy Szwecji
w ciągu drogi krajowej nr 22

Konsultacje społeczne zakończyły się dnia 10.07.2021r.

Licznik odwiedzin: 5727